Hvorfor reise med oss?

Horisont Yoga tilbyr et yoga- og mindfulnessretreat med fokus på på velvære, mestring, energibalanse, egenkjærlighet, god mat, indre ro, myk yogaterapi og tid til meditasjon og oppmerksomt nærvær.

 

Horisont Yoga legger til rette for at du har muligheten til å trekke deg tilbake og unne deg "deg-tid" og turer i den vakre slottshagen, samtidig som vi møtes til felles måltider og felles undervisning. Du kommer som du er med de forutsetningene du har, og det er ingen forutsetning at du har gjort yoga tidligere. 

Hvorfor retreat?

Det som ofte kjennetegner et retreat er stillhet, ro, langsomhet og kravløshet.  Vi kan kjenne et behov for å trekke oss tilbake uten at forholdene er tilrettelagt for det i hverdagen. På et retreat vil du få muligheten til nettopp dette,-å trekke deg tilbake, finne stillhet og ro, glede og inspirasjon.

 

Det er

Selve ordet “retreat” kommer fra latin, og betyr å “trekke seg tilbake”. Så et retreat kan være en annledning for deg å trekke deg tilbake fra verden et lite øyeblikk, og bare fokusere på deg selv og dine behov og ønsker.

 

Gode grunner til å unne seg et retreat kan være:

 

  1. Du kan trekke deg tilbake fra den hverdagen du vanligvis står i, med de krav og forventninger som ligger til deg som arbeidstager, forsørger, kjæreste, venn/venninne, forelder, barn etc. Den energien du vanligvis bruker på alt rundt deg, kan du nå bruke på bare deg selv og på noe du elsker å gjøre/være en del av. 

  2. Du kan få muligheten til å bryte med den vanligvis så strukturerte hverdagen din og glede deg over langsom-tid og jeg-tid. På et retreat har tiden en annen betydning, og du trenger ikke “rekke” middag, kjøre unger på trening, jobben, handle etc. Et retreat har som mål å være stressfritt, og du kan finne rom til å “flyte med” og få inspirasjon og kreativiteten blir ofte vekket når man unner seg tid til seg selv.

  3. Du kan stoppe opp og fokusere på pust og kropp. Det å komme “hjem til pusten” kan være en åpenbaring for mange,- pusten er tilgjengelig for deg hele tiden, hver dag, men vi glemmer ofte å puste med “hele oss”. Et retreat kan hjelpe deg til å etablere en praksis hvor du kan ankre deg i pusten.

  4. Du får muligheten til å lytte, både innover i deg selv og til verden du omgir deg med. Vi prøver å unngå TV, radio, PC, sosiale medier etc, sånn at vi har tid til å virkelig lytte. Hva er det du hører? Vinden, fugler, regn på et blikktak, og viktigst: det pulserende hjertet ditt?

  5. Du kan nullstille deg og samle krefter. Du kan få muligheten til en mental opprydding, og med et klarere hode er det lettere å vite hva man ønsker å bruke den energien man har til rådighet på. 

  6. Du kan få muligheten til å “komme tilbake til deg selv”. Huske hvem du er, hvilke behov og ønsker du har, hva dine lengsler er, hva du ønsker å forandre i livet ditt, hva du ønsker å verne om å forsterke i livet ditt. Du er DU og ikke bare mor/far, venn, søster/bror, forelder, barn, ektefelle, elsker, kollega etc. Vi trenger alle å bli minnet på hvem vi er og hvilken retning vi ønsker for livet vårt. På et retreat kan du legge fra deg alle de rollene du ikler deg i hverdagen og bare være du.

  7. Du kan få muligheten til å møte andre mennesker i samme situasjon som deg selv. Kanskje du kan oppleve likheten i all vår ulikhet? På et retreat kan du lære av andre som har har gått gjennom, eller går igjennom, lignende erfaringer som deg, og du kan få muligheten til å øse av din egen erfaring og kunnskap. Sammen er vi sterkere, og det å oppleve forbindelse med andre er en kilde til ro og velvære. 

  8. Du kan få muligheten til å la dine kjære hjemme vokse på erfaringen det er å ikke ha deg lett tilgjengelig rundt seg. Det kan være en kilde til vekst og modning, for både deg og dine nære, å erfare at hverdagen fremdeles henger sammen selv om du ikke er tilstede hele tiden, 100%. Med den vissheten åpner det seg nye muligheter i livet. 

  9. Et retreat kan hjelpe deg til å etablere og senere vedlikeholde rutiner for en praksis du kanskje har savnet å ha lenge. 

 

Et retreat er viktig for mange da de opplever å komme hjem uthvilte, gladere, sunnere og med et klarere hode.

Hvorfor Yoga?

Yoga er fysisk og mental trening som kombinerer pust, meditasjon og fysiske øvelser for å styrke og tøye kroppen. Det som først og fremst skiller yoga som trening fra andre treningsformer, er fokuset på mental og sjelelig velbefinnende. Man vet at yoga er et effektivt verktøy i behandlingen av kroniske smertetilstander, og man har blant annet sett at yoga kan være mer effektivt som smertelindring enn tradisjonell fysioterapi og medikamentell behandling. Yoga kan øke livskvaliteten til pasienter med kroniske smerter, og det å praktisere yoga kan bidra til å øke livskvalitet, glede og psykososial fungering.

Pusten vår er av mange et underkjent verktøy i smertelindring. Men måten vi puster på har en umiddelbar effekt på opplevelsen av smerte, både akutt smerte og kronisk smerte. Ved å endre pustemønster kan vi enten øke eller redusere en smertetilstand. Det å øve seg på å puste på en måte som lindrer og/eller reduserer smerte er viktig når det gjelder behandling av kroniske smerter.

 

Hovedårsaken til at pusten er så viktig ligger i egenskapene til vagusnerven. Yogiene har i flere tusen år visst at vi kan fremme helse ved å gjøre pusteøvelser, og i moderne tid har man avdekket at en av grunnene til dette har med nettopp vagusnerven å gjøre. Vagusnerven regulerer blant annet hjerterytmen og den påvirker nervesystemet vårt på en positiv måte og den bidrar til å dempe opplevelsen av smerte i kroppen.  Vagusnerven nedregulerer faktorer som bidrar til opprettholdelse av kroniske betennelser, kronisk smerte, langvarig stress, psykiske traumer og depresjon. Felles for disse tilstandene er redusert vagusfunksjon. Ved å styrke nervus vagus via pusten, så styrker vi kroppens egen evne til å bekjempe sykdom og uhelse, og opplevelsen av smerte blir mindre intens. Vagusnerven er videre med på å regulere den parasympatiske delen av nervesystemet vårt, som står for blodtrykk, fordøyelse, hjerte og alt det vi ikke kan styre med vår egen vilje (autonome delen) Dette har igjen en sammenheng med produksjon av “lykkehormonet” oxytocin.

 

I yoga er videre avspenningsøvelser en viktig del av praksisen ved siden av de fysiske bevegelsene og fokus på pusten. Enkelte asanas brukes for å trigge avspenningsresponsen, og disse har til hensikt å aktivisere vår iboende evne til å slappe av. For personer med utfordringer som stress, søvnproblemer, prestasjonsangst eller kronisk smerte, kan avspenningsøvelser være et nyttig verktøy. 

Hvorfor mindfulness?

Ved mindfulness er hensikten å oppnå bevisst tilstedeværelse, dvs. å fokusere på opplevelser her og nå. Målet med mindfulness er altså å fokusere på “nuet” fremfor å trigge en avspenningsrespons. I mindfulnesspraksis er det viktig å være ikke-dømmende (mot seg selv), og ikke tolke fore eksempel smertene i kroppen. Man kan heller observere smertene og akseptere at akkurat NÅ, oppleves smertene på denne måten for akkurat deg her og nå. Vi prøver å unngå å tenke at situasjonen skulle vært annerledes, og heller ha tillit til egen kropp og seg selv. Videre er det viktig å være tålmodig med seg selv og prosessen man er i, for vi kan ikke være et annet sted enn det vi er her og nå. Å akseptere situasjonen her og nå og det å unngå å strebe etter noe annet, er sentralt i mindfulness. Mindfulness ser det altså som sentralt å kunne akseptere tilstanden slik den er akkurat her og nå, selv om dette i utgangspunktet ikke er en ønsket tilstand. Dersom vi klarer å akseptere tingenes tilstand her og nå, legger vi til rette for å kunne gi slipp på tanker og ideer om en mer ideell tilstand/situasjon. Vi registrerer en tanke eller et ønske, men vi prøver å akseptere nuet og deretter gi slipp.