Kroniske smerter

Kronisk smerte er svært vanlig og ifølge Folkehelseinstituttet rammes ca. 30% av befolkningen av langvarig smerte. Det er mange årsaker til kronisk smerte (eksempelvis fibromyalgi, ME, migrene, tensjonshodepine, artrose, spondylitter, artritt, prolapser, myalgier, skader i muskel- og skjelett, senskader etter kreftsykdom, psykiske lidelser m.m), og kronisk smerte er den viktigste årsaken til langtidssykefravær og uførhet, og er et stort helseproblem som medfører lidelse og økonomisk tap for både individ og samfunn. Tradisjonell medikamentell behandling har vist seg å være ineffektivt for mange kroniske smertepasienter, og det er ikke uvanlig at personer med kroniske smerter er desperate i sin søken etter lindring. 

Hjernen vår påvirkes av konstante smerter. Evnen vår å løse oppgaver blir dårligere og de kognitive evnene våre svekkes dersom smertene vedvarer.  Uavhengig av årsak til smertene, opprettholdes smertetilstanden av "krøll" mellom hjernen og nervesystemet, og hjernen fortsetter å sende smertesignaler selv om det ikke er en akutt skade på kropp eller vev. 

 

Med kunnskap om at tradisjonell medisinsk behandling ofte ineffektivt i lindring av kroniske smerter, ønsker Horisont Yoga å tilby yoga med helende asanas, mindfulness, avspenning og meditasjon som alternativ støttende behandling. Dersom vi klarer vi å finne pauser i smerteopplevelsen, kan vi også finne energi til å på nytt mestre hverdagen vår og ta livet vårt tilbake. 

Dersom vi klarer å forholde oss annerledes til smerten enn det vi “pleier” å gjøre, kan vi påvirke selve smerteopplevelsen. Det finnes forskning som støtter at følgende kan bidra til å endre og redusere smerteopplevelsen:

 

-bevissthet og mindfulnessøvelser

-avspenning og pusteøvelser

-avledning, fantasireiser, flytte fokus

-tolke smerten på en ny måte

-gjøre noe i forhold til de ytre omgivelsene 

Fra det yogiske perspektivet mener man at mennesket er et komplekst, flerdimensjonalt energivesen, der de problemer, sykdommer og smerter vi får i livet, i bunn og grunn skyldes stopp og blokkeringer i kroppens energistrømmer. Når vi regelmessig setter av tid til å gjøre yoga og meditasjon, kan dette føre til at energinivået blir reparert og justert. De symptomene som vi opplevde som en sykdom eller en smertetilstand, kan bli mindre eller til og med forsvinne helt. Yoga kan redusere betennelsestilstander, tretthet, depresjon og angst, pluss en rekke andre psykofysiologiske tilstander. 

 

Pustens betydning for smertereduksjon

Pusten vår er av mange et underkjent verktøy i smertelindring. Men måten vi puster på har en umiddelbar effekt på opplevelsen av smerte, både akutt smerte og kronisk smerte. Ved å endre pustemønster kan vi enten øke eller redusere en smertetilstand. Det å øve seg på å puste på en måte som lindrer og/eller reduserer smerte er viktig når det gjelder behandling av kroniske smerter.

 

Hovedårsaken til at pusten er så viktig ligger i egenskapene til vagusnerven. Yogiene har i flere tusen år visst at vi kan fremme helse ved å gjøre pusteøvelser, og i moderne tid har man avdekket at en av grunnene til dette har med nettopp vagusnerven å gjøre. Vagusnerven regulerer blant annet hjerterytmen og den påvirker nervesystemet vårt på en positiv måte og den bidrar til å dempe opplevelsen av smerte i kroppen.  Vagusnerven nedregulerer faktorer som bidrar til opprettholdelse av kroniske betennelser, kronisk smerte, langvarig stress, psykiske traumer og depresjon.